ProDiscover Basic

ProDiscover Basic

Miễn phí
ProDiscover Basic là một đĩa cứng an ninh kiểm ứng dụng
Người dùng đánh giá
3.7  (11 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.8
Phiên bản mới nhất:
8.2.0.5 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
ProDiscover Basic bản là do viên của ProDiscover gia đình đĩa cứng an ninh chuẩn bị cho kỳ thi. Nó có thể không phải là khi báo động hoạt động như hai người kia sản phẩm trong gia đình, nhưng nó sẽ cho anh một ý tưởng vĩ đại khả năng những phòng của các sản phẩm đã. Gặp tiêu chí của National Institute tiêu Chuẩn' Đĩa Imaging Tool Specification 3.1.6, ứng sẽ làm công việc dễ dàng hơn, làm tăng doanh số của anh, và bảo vệ các dữ liệu cần thiết cho bất hợp pháp tiến hành.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng